Vorming en Toerusting

In ons kerkblad 'de Schakel' vindt u meer informatie over eventuele aanpassingen in het programma in verband met Corona-regels. 

Programma Vorming en toerusting 2020 -2021