Protestantse Gemeente Deurne

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

 

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

 

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

 

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

 

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

 

Lied 695

Welkom op de website van de Protestantse  Gemeente Deurne
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Deurne
Welkom op de website van Protestantse Gemeente Deurne!

Vanwege de risico’s betreffende het

coronavirus gaan alle bijeenkomsten die in de

kerkagenda staan, tot nader order niet door.

Wij bieden alternatieve vieringen aan.

U vindt deze op www.kerkdienstgemist.nl Protestantse gemeente Deurne, Helmondseweg 5 5751 GA - Postbus 171 5750 AD - Deurne