Protestantse gemeente Deurne

Kerkdienst gemist

Datum

Voorganger

Geluidsbestand (klik op de  link om te openen)

9 december

Themawerkgroep

23 december

Ds. W. Hordijk

24 december

Ds. A. Rebel

25 december

Ds. R. Wijkhuizen

30 december

Ds. Joh. Seldenrath

6 januari

M. Kroeze en R. Landeweerd

13 januari

Ds. R. Wijkhuizen

20 januari

Ds. A. Rebel

Kerkdienst (m.m.v. Koor Lighthouse, Helmond)

27 januari

M.Th. M. Spoelstra

3 februari

Ds. A. Rebel

Vorming en toerusting 2018-2019